STEFAN OTWINOWSKI (1910-1976)

Całe dorosłe życie spędził w Krakowie, całe dorosłe życie związał z krakowskim życiem literackim w sensie dosłownym i „Życiem Literackim”, które współtworzył i współredagował. Kochał stare, maleńkie apteki, prowincjonalne miasteczka i często mawiał: „U nas, w Kaliszu”, choć to „u nas” trwało zaledwie pięć lat.

JÓZEF BUJNOWSKI (1910-2001)

Miał 22 lata, gdy w założonej przez siebie „Smudze”, periodyku studenckim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie debiutował artykułem o tytule „Problem motywu”. Doktorat Józef Bujnowski uzyskał w pamiętnym roku 1956. Praca napisana pod kierunkiem profesorów Manfreda Kridla i Zygmunta Lubicz Zaleskiego dotyczyła kompozycji utworów dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego.

ŁUCJA PINCZEWSKA-GLIKSMAN (1913-2002)

Łucja Gliksman nosi w sobie całą nowoczesną tradycję wiersza polskiego, od Mickiewicza i Ujejskiego poczynając, na Kasprowiczu zaś i szczególnie ulubionym Tuwimie kończąc. Jej utwory są precyzyjnie przemyślane i sugestywnie zrobione (...)

BEATA OBERTYŃSKA (1898-1980)

Kameleon? Lwowskie dzieciństwo i młodość przetykane rodzinnymi wyjazdami Maryli i Wacława Wolskich do Portugalii, Włoch i Francji. Jak podaje biograf, „w 1933 roku zdała egzamin w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej i do 1937 występowała w Teatrach Miejskich we Lwowie”.

SEZON PIERWSZY: PODSUMOWANIE

Pierwszy sezon zostanie zapamiętany jako wyjątkowy jeszcze z jednego powodu: przyniósł ze sobą wyjątkowe wydania dzieł dwóch autorek ocalające ich spuściznę twórczą. Pierwszym z nich były „Listy do Seweryna” Wandy Karczewskiej, drugim – „Drzwi otwarte na nicość” Melanii Fogelbaum.

ANDRZEJ KRZYSZTOF WAŚKIEWICZ (1941-2012)

Można powiedzieć, że w trzech dekadach (1960-1980) AKW, przy współudziale Jerzego Leszina-Koperskiego, okazał się jednym z najbardziej efektywnych animatorów, kronikarzy i interpretatorów kultury studenckiej oraz młodej polskiej poezji – w jej kolejnych, wstępujących rocznikach. Był Henrykiem Berezą nowej liryki.

WINCENTY RÓŻAŃSKI (1938-2009)

Różański - poeta prowincji jak Mickiewicz, Miłosz, mówiący, wprost, ale nie na tyle, aby czytelnik wychodził z jego wierszy z niczym, przeciwnie, mimo klarownego języka jest w tej poezji podskórna tkanka wymagająca odrębnej interpretacji, wysiłku erudyty, znawcy artyzmu znajomości ukrytego pędzla, którym posługuje się poeta.

RYSZARD BRUNO-MILCZEWSKI (1940-1979)

Przypadek Ryszarda Milczewskiego-Bruna nie byłby tak wyrazisty i przejmujący, gdyby nie jego osobny talent językowy. On myślał i czuł językiem osobnym, umiał dla swojej ekspresji znaleźć nowy wyraz, intuicyjnie odnaleziony w potarganej strukturze języka, którą my ulizujemy w naszym ulizanym życiu.

KAZIMIERZ FURMAN (1949-2009)

Ostatni tom "Brzemię" stanowi szczere podsumowanie życia poety. „To gorzka książka – wyznaje w końcu Furman – leżała w szufladzie trzy lata. Grzebałem co jakiś czas w niej, dodawałem, aż wydałem. To wybór z kilkudziesięciu lat. Jest tam jakiś rachunek sumienia, jest wadzenie się z Bogiem (Słowacki mnie podpuścił).

WANDA KARCZEWSKA (1913-1995)

Trudno sprecyzować, w którym momencie uznano pisarkę za „plebejskiego astrologa” – jak Stanisława Swena Czachorowskiego określił niegdyś Jan Marx – sytuując jej dzieła w grupie utworów sprowincjonalizowanych, hermetycznych i kobiecych.

STANISŁAW SWEN CZACHOROWSKI (1920-1994)

Nie mam własnego mitu – zdradzał Czachorowski i niemal natychmiast tłumaczył – samokrytyka: jest współczynnikiem talentu. Wartość jej występuje proporcjonalnie do wartości innych składników – inteligencji, wynalazczości, wrażliwości, dobrego smaku, silnej woli, samozaparcia i odwagi.

ANDRZEJ BABIŃSKI (1938-1984)

Poeta tragicznego ładu, utalentowany, stłamszony przez własną niedoskonałość, gotujący się na śmierć, zmierzający ku niej świadomie. Tu i ówdzie czytam podobne wywody, zasłyszane, przeinaczane, deformowane na pożytek mitu, sensacji i poczytności periodyku, portalu internetowego. Mit Babińskiego oscyluje pomiędzy prawdą i nieprawdą.

JANUSZ ŻERNICKI (1931-2001)

„Rozpoczynałem jako belfer na warmińskiej wiosce” – wyjaśnia Marxowi poeta i dołącza – „Byłem też rybakiem, aż do połamania ręki”. I niech to wystarczy za prowizoryczne usprawiedliwienie: „Urodziłem się w miasteczku Ciechocinek na Kujawach. Wielokrotnie próbowałem stąd uciekać.

MELANIA FOGELBAUM (1911-1944)

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że straciliśmy poetkę o ogromnym talencie, oryginalną i wciąż wartą upowszechnienia. Jedną z tych nielicznych w owych czasach, która przynależąc do swojej diaspory, pisała swoje wiersze po polsku.

ZUZANNA GINCZANKA (1917-1944)

Czy rosną jakieś kwiaty na bezimiennym grobie Zuzanny, rozstrzelanej tylko dlatego, że należała do rasy hebrajskiej? Nie uczyniono dla niej, dla jej młodości, urody i poezji żadnego wyjątku. Niekiedy zastanawiam się, o czym mógł myśleć, jeżeli w ogóle myśleć był w stanie, ów germański knecht, gdy wpakował kilka kul z rozpylacza w piękne ciało Zuzanny?

ZYGMUNT JAN RUMEL (1915-1943)

Wstawał bardzo wcześnie, o piątej rano. Były to jedyne godziny przeznaczone na pisanie – oczywiście jeżeli mógł pozostać w domu”. W styczniu 1943 roku Rumel został obwołany Komendantem Okręgu VIII (Wołyń), w którym miał organizować emisariat z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA) i partyzanckie oddziały samoobrony.

STEFAN NAPIERSKI (1899-1940)

W środowisku literackim znany był jako Marek Eiger. Rozstrzelano go w Palmirach – Seweryn Pollak i Jerzy Andrzejewski zaświadczali niemal jednym głosem: krzyczał w „budzie” dojeżdżającej na miejsce egzekucji. „Nie mogę go sobie wyobrazić w więzieniu na Pawiaku”, dodawał ten pierwszy.

ARNOLD SŁUCKI (1920-1972)

„Wydawał się trochę szaleńcem – przyznawał z zażenowaniem Bocheński – w środowisku literackim przezwano go niemal od razu prorokiem. Był samą żarliwością i chodzącym natchnieniem. Choć zapalczywy i nieprzejednany, nie był jednak w tamtych groźnych czasach niebezpieczny, a przecież mógł być”

sobota, 10 listopada 2012

II Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej
Piątek, 16 listopada 2012
[Sala Studio]

godz. 15:00
Sztuka fugi - monodram Mariana Dworakowskiego na podstawie tekstów Cezarego Sikorskiego

godz. 16:00
Rozmowy z piórami - prezentacja książki Beaty Patrycji Klary - wywiady z 12 poetami
(Izabela Fietkiewicz-Paszek, Karol Samsel, Jerzy Suchanek, Leszek Żuliński)
prowadzenie: Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz)

godz. 16:30
Kontrapunkty - wernisaż prac Krzysztofa Schodowskiego i Andrzeja Olczyka
prowadzenie: Karol Samsel

godz. 16:45
Zaułek Wydawniczy Pomyłka - prezentacja wydawnictwa i jego autorów:
Barbara Janas-Dudek, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Małgorzata Południak, Teresa Rudowicz, Karol Samsel, Krzysztof Schodowski, Cezary Sikorski, Aleksandra Słowik, Andrzej Sznejweis, Leszek Źuliński
prowadzenie: Bogdan Zdanowicz

godz. 17:30
Oficjalne otwarcie festiwalu - Beata Dąbrowska

godz. 17:45
Prolog. Dom Wandy. Słowo i pokaz fotografii.
Anny Tabaka

godz. 18:15
Gorzkie źródła - dyskusja o powieściach Wandy Karczewskiej: "Odejście", "Wizerunek otwarty", "Głębokie źródła" (Karol Maliszewski, Karol Samsel, Jerzy Suchanek)
prowadzenie: Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz)

godz. 20:00
Listy do Seweryna - reż. Włodzimierz Garsztka: Edyta Fietkiewicz, Włodzimierz Garsztka, Łukasz Leśniewicz, Izabela Pawlak, Angelika Piotrowska, Beata Wicenciak

godz. 20:30
Listy do Seweryna - premierowa prezentacja książki - zbioru listów Wandy Karczewskiej
do Seweryna Pollaka i innych pisarzy [1. tom serii "Powrót do Karczewskiej" - cyklu pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, dr inż. Janusza Pęcherza, poświęconego Wandzie Karczewskiej; "Listy do Seweryna", zebrane i opracowane przez Karola Samsela, inicjatywa Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, wydane są przez Zaułek Wydawniczy Pomyłka, objęte patronatem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz ArtPubLiteratury]
prowadzenie: Karol Samsel, Leszek Żuliński

godz. 21:00
Spacer w alei parkowej - koncert poezji Wandy Karczewskiej w wykonaniu zespołu Kalimba w składzie: Łukasz Dudek, Maciej Grątkowski, Magdalena Harasimowicz, Łukasz Moksa, Karol Samsel


sobota, 17 listopada 2012
[Sala Studio]

godz. 10:00
II Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej
jury: Karol Maliszewski, Karol Samsel, Jerzy Suchanek, sekretarz turnieju: Dorota Ryst
zapisy od 9:30

-> POBIERZ REGULAMIN: http://lyzkamleka.eu/pliki/TJW_2012.pdf

godz. 16:00
zwiersz się z nami pod wieczór - podsumowanie sezonu 2011/2012
(Karol Samsel, Leszek Żuliński, Wanda Liberska, Cezary Sikorski, Aleksandra Słowik, Krzysztof Tomanek, Roma Jegor, Paweł Łęczuk, Dorota Ryst, Aneta Ponomarenko, Teresa Nietyksza, Bogdan Zdanowicz, Cezary Marian Abramowicz, Iza Fietkiewicz-Paszek, Teresa Rudowicz, Marek Kołodziejski, Elżbieta Lipińska, Dariusz Dziurzyński, Anna Nowaczyńska)
prezentacje w wykonaniu autorów oraz młodzieży szkół kaliskich:
Iga Kępa, Aneta Majchrzak, Szymon Pasternak, Monika Pluta, Natalia Szczyrba, Aleksander Szmaja, Joanna Staszewska, Patrycja Trzęsała, Paulina Walczak, Patryk Wróbel, Dawid Zmyślony (przygotowanie: Jurek Szukalski).
Oprawa muzyczna: Patrycja Kliber, Marek Maciejewski, Joel Michalski, Irena Piechota, Marek Raczycki, Izabela Ratajczak i zespół Kalimba
prowadzenie: Tomasz Paszek i Jurek Szukalski

godz. 19:00
Wieczór autorski Karola Maliszewskiego
prowadzenie: Karol Samsel

godz. 20:30
Wręczenie Nagrody Otoczaka za 2011
Maciej Melecki i Jerzy Suchanek


godz. 21:00
[Sala Widowiskowa]
Zakład pracy chronionej - monodram Barbary Janas-Dudek w wykonaniu autorki

ok. 22:00
Wyniki Turnieju Jednego Wiersza - wręczenie nagród finansowych i nagrody głównej - Statuetki im. Wandy Karczewskiej (projekt i wykonanie: Włodzimierz Ćwir)

ok. 22:30
Oficjalne zakończenie festiwalu - Beata Dąbrowska


Honorowy patronat: Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz
Festiwal współfinansowany przez Miasto Kalisz
Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
Współorganizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Partnerzy: IV LO, Ezet, Teatr na Widoku
Patronat medialny: 7 Dni Kalisza, ArtPub Galeria, ArtPub Kultura, ArtPubLiteratura, Gazeta Kulturalna Salon Literacki, Gazeta Literacka Migotania, MDV STUDIOS, Nowe Fakty Kaliskie, Radio Centrum, Radio Merkury, sZAFa - kwartalnik literacko-artystyczny, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Życie Kalisza.
Kawiarnia Festiwalowa - Anabell, ul. Główny Rynek 9

STRONA FESTIWALU:
http://lyzkamleka.eu/page.php?i=media


UWAGA:
organizator zapewnia noclegi wszystkim gościom biorącym udział w programie, pozostałym osobom sugerujemy tanie noclegi w pobliżu:
http://lyzkamleka.eu/news.php?id=48Kalimba - "Spacer w alei parkowej":

Magdalena Harasimowicz, Kołysanka, sł. W. Karczewska

"Listy do Seweryna" już prawie gotowe:
 Łyżka Mleka - Listy do Seweryna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...